Tôi đã mua và trải nghiệm thử sản phẩm kết quả rất tốt. Cảm ơn nhãn hàng !